TERMIN I WARUNKI składania prac

 

Termin

 

Prace muszą wpłynąć do

 - Centrali Caritas w Sopocie 

Al. Niepodległości 778

lub

- Centrali Caritas w Pelplinie

ul. Sambora 28

 

do dnia 

16 maja 2014, do godz. 16.00

 

Warunki

 

Prace można

- przesłać pocztą lub kurierem

- można złożyć osobiście.