- co to znaczy rodzina 5+?

W rozumieniu konkursu Rodzina wielodzietna (5+) to rodzina posiadająca w ramach jednego gospodarstwa domowego (domostwa) co najmniej pięcioro dzieci własnych bądź przysposobionych w wieku do lat 18. W przypadku uczących się w formie dziennej w szkole średniej lub na studiach wyższych także osoby, które nie ukończyły 26 lat. WAŻNE: przynajmniej jedno dziecko w rodzinie winno być niepełnoletnie.

 

- mamy 4 dzieci i jestem w ciąży, czy spełniamy warunki konkursu?

Tak, dziecko poczęte, jeszcze nienarodzone zwiększa liczebność Rodziny.

 

- nie jesteśmy biedni, nie korzystamy z pomocy Caritas ani innych instytucji, czy mozemy wziąc udział w konkursie?

Tak, w tym konkursie kryterium socjalne nie ma zastosowania. Udział może wziąc każda rodzina spełniająca kryteria konkursu.

 

- mamy małe mieszkanie, czy pralki są duże?

NIe, pralki mają standardowy wymiar pralek z będnami 8 kg.

 

- co znaczy zapis z Regulaminu "Korzystanie odbywa się na podstawie odrębnej umowy użyczenia zawartej na okres 5 lat, pralka w tym czasie pozostaje własnością Organizatora, po upływie okresu 5 lat przechodzi ona na własność Uczestnika."

Zapis oznacza, że przez pewein czas (5 lat) formalną 

właścicielką pralki będzie Caritas. Ale Zwycięzcy konkursu mogą używać jej w sposób nieograniczony, a po 5 latach staną się jej właścicielami.

 

- ile prac może złożyć 1 rodzina?

Jedna Rodzina może złozyć TYLKO 1 pracę.Masz pytanie?

zadzwoń: 58 555 78 78

napisz: gdansk@caritas.pl

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////